PROFIL KANCELÁŘE

Naše kancelář působí na realitním trhu velice úspěšně již řadu let. Realitnímu byznysu se naší zakladatelé věnují od roku 1998. V roce 2010 se rozhodli vstoupit do celosvětové sítě realitních kanceláří, do sítě CENTURY 21. Naše první pobočka, Century 21 Coloseum, svou činnost zahájila v květnu 2010. Kancelář Coloseum sídlí na Kladně a orientuje svou činnost převážně na Středočeský kraj.

V roce 2014 se majitelé rozhodli své podnikání rozšířit a v květnu téhož roku jsme otevřeli naší druhou pobočku, Century 21 Coloseum Praha, která působí převážně v Praze.

Díky spolupráci obou poboček jsme schopni Vám nabídnout široké spektrum nemovitostí v Praze a jejím okolí.

Zakládáme si na tom, abyste byli s naší prací spokojeni, znovu se na nás obraceli a s důvěrou nás doporučovali svým známým, rodině a přátelům.

Těšíme se na spolupráci s Vámi!

SLUŽBY PRODÁVAJÍCÍM

V zájmu každého prodávajícího je prodat svojí nemovitost v co možná nejkratším čase, za co nejvyšší cenu a bez zbytečných komplikací. K úspěšnému prodeji nicméně vede poměrně dlouhá a mnohdy i náročná cesta. Prodej nemovitosti je složitou obchodní transakcí, která se skládá z několika kroků. Nemovitost je potřeba připravit, dobře nafotit a popsat, inzerovat její prodej na co nejvíce realitních serverech, odpovídat na množství telefonátů, emailů, absolvovat mnoho prohlídek, připravit smlouvy a tak dále. To vše Vás stojí spoustu energie a času, který byste mohli strávit se svojí rodinou. S celým procesem Vám může pomoci zkušený makléř.

1. Výběr realitního makléře

2. Seznámení makléře s nemovitostí

3. Podepsání Smlouvy o zprostředkování realitních služeb

5. Příprava nemovitosti na prodej

4. Příprava prezentace nemovitosti

6. Zalistování nabídky nemovitosti do systému

7. Prohlídky nemovitosti

8. Uzavření Rezervační smlouvy

9. Uzavření Kupní smlouvy

10. Předání nemovitosti

11. Poprodejní servis

SLUŽBY KUPUJÍCÍM

Vlastnit nemovitost s sebou přináší řadu výhod. Nejenom že se jedná o jednu z nejjistějších forem uložení finančních prostředků, vlastníkovi to ale poskytuje i další užitky, např. pocit bydlení ve svém, žádná omezení od pronajímatele, pocit stability apod. Proces koupě, stejně jako proces prodeje, dokáže být časově, někdy i psychicky, náročný krok. I v tomto případě Vám může zkušený makléř ulehčit Vaší situaci.

1. První schůzka s makléřem – zjištění požadavků klienta

2. Vyhledání nemovitosti dle požadavků

3. Prohlídky nemovitostí

4. Jednání v zájmu klienta

5. Uzavření Rezervační smlouvy

6. Uzavření Kupní smlouvy

7. Předání nemovitosti

8. Poprodejní servis

VÍCE O NAŠICH SLUŽBÁCH

1.Výběr realitního makléře

Prvním krokem by mělo být zvážení výběru realitního makléře. Jak vyplývá z nezávislých průzkumů, ti, kteří využijí služeb realitního makléře, prodají svojí nemovitost za vyšší cenu a v kratším čase než ti, kteří se snaží o prodej sami. Provizi, která makléři za služby náleží, je potřeba brát jako investici, která se Vám vrátí v podobě bezproblémového prodeje. Zkušený makléř vede jednotlivé fáze prodeje a dohlíží na jejich transparentnost, bezpečnost a bezproblémovost.

2. Seznámení makléře s nemovitostí

Návštěva Vaší nemovitosti je podmínkou pro profesionální servis. Úlohou makléře je získat co největší množství informací o nabízené nemovitosti. Makléř pro Vás zdarma vypracuje Srovnávací tržní analýzu, na základě které Vám navrhne vhodnou prodejní cenu. Stanovená cena závisí nejenom od samotné nemovitosti, od jejího stáří, stavu a vybavení, ale také od okolí, ve kterém se nemovitost nachází, od její občanské vybavenosti a dopravního spojení, a od aktuální nabídky nemovitostí na trhu v dané lokalitě.  Makléř pro Vás dále vypracuje marketingový plán přímo na míru Vaší nemovitosti.

3. Podepsání Smlouvy o zprostředkování realitních služeb

Při spolupráci s klienty jsou využívány dva druhy smluv, výhradní neboli exkluzivní smlouvy, a smlouvy nevýhradní, neexkluzivní. Cílem těchto smluv je ochránit Vás, jako majitele a jasně stanovují podmínky a pravidla spolupráce. Makléře také opravňují nemovitost nabízet a jednat se zájemci.

Proč dát přednost smlouvě výhradní před smlouvou nevýhradní:

  • Pokud je stejná nemovitost nabízena více realitními makléři na jednom realitním serveru, jako tomu standardně u neexkluzivních spoluprácí bývá, může to vést k zmatení zájemce. Informace v jednotlivých inzerátech se můžou lišit a může se také stát, že různá bude i jimi nabízená cena nemovitosti. Realitní makléři si v tomto případě začínají uměle konkurovat a můžou tak bezdůvodně tlačit na snížení nabídkové ceny nemovitosti. Může to vést i k tomu, že si těchto duplicitních nabídek zájemci nevšímají, protože v nich častokrát nejsou schopni se orientovat. Jedinečnost exkluzivní nabídky Vám zaručí, že k těmto rozporům nedojde a že se nemovitost bude nabízet za nejvyšší možnou cenu.
  • Exkluzivní smlouva znamená, že máte jedinou kontaktní osobu, se kterou řešíte všechny otázky spojené s prodejem nemovitosti.
  • Výhradní smlouva uzavřená s makléřem realitní sítě Century 21 neznamená, že Vaši nemovitost prodává jediný makléř. Díky systému spolupráce v naší síti může kupujícího klienta zajistit kterýkoli makléř z libovolné pobočky Century 21.

 

4. Příprava nemovitosti na prodej

Ještě před začátkem prodeje je velice důležité nemovitost adekvátně připravit a co nejvíce zvýšit její atraktivitu. Realitní makléř Vám poradí jak na to, případně Vám doporučí speciality, kteří Vám s tím pomůžou. Základem je nemovitost uklidit, případně vyklidit. Pokud v nemovitosti pořád bydlíte, bylo by dobré odstranit osobní věci, aby si případný zájemce byl schopný udělat vlastní představy o uspořádání a využití nemovitosti.

5. Příprava prezentace nemovitosti

Správná prezentace je základem úspěchu. Kvalitní fotografie a poutavý text. Vše začíná pořízením fotografií, které musí být perfektní. Je vhodné využít služeb profesionálního fotografa, který i z na první pohled obyčejné nemovitosti dokáže vyčarovat vysněné bydlení.

Popis nemovitosti musí obsahovat obecné, ale i technické informace o nemovitosti, dále její výhody, například zdůraznění klidné lokality, dobré občanské vybavenosti, dopravní dostupnost, orientace do světových stran.

6. Zalistování nabídky nemovitosti do systému

Do 24 hodin od podepsání Smlouvy o zprostředkování realitních služeb je Vaše nemovitost vložena do interního systému Century 21. Až je nabídka zpracována, makléř Vám ji odešle emailem ke schválení. Po potvrzení, že je vše v pořádku a jste s nabídkou spokojeni, je nabídka exportována na realitní servery.  Automaticky po zadání do systému dochází k párování s poptávkami, které do systému zadaly makléři  Century 21. Dochází tak k zvýšení šance na urychlení prodeje.

7. Prohlídky nemovitosti

V této fáze prodeje budou nemovitost navštěvovat zájemci, kterým bude nutné věnovat spoustu času a informací. Je důležité, aby byla nemovitost na prohlídky náležitě připravena, především uklizená. Prvních 20 vteřin se totiž klient rozhoduje, jestli danou nemovitost koupí nebo ne.

Makléř dopředu vybere vhodné zájemce o prohlídku na základě jejich kritérií a finančních možností.

8. Uzavření Rezervační smlouvy

V případě, že se zájemce za daných podmínek rozhodne o koupi dané nemovitosti, uzavře se s ním Dohoda o rezervaci nemovitosti v nabídce realitní kanceláře, takzvaná rezervační dohoda. Na základě této dohody je zájemce povinen složit rezervační depozitum a realitní kancelář se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy nemovitost nenabízet dalším klientům. Tato smlouva poskytuje všem účastníkům dostatek času a prostoru k přípravě Kupní smlouvy, případně k vyřízení financování, které Vám samozřejmě rádi zprostředkujeme.

9. Uzavření Kupní smlouvy

Kupní smlouvu, resp. smlouvu o převodu družstevního podílu, je potřeba připravit na míru každé nemovitosti.

V naší kanceláři můžete využít služeb našeho právního zástupce, který pro Vás veškerou smluvní dokumentaci připraví. Společně s kupní smlouvou je potřeba podepsat také Návrhy na vklad pro Katastrální úřad a Smlouvu o úschově finančních prostředků, ta může být bankovní, advokátní nebo notářská. Než proběhne převedení nemovitosti na nového vlastníka, peníze budou bezpečně uložené v bance, u notáře nebo advokáta. V případě, že se prodej uskuteční, peníze se přesunou na účet prodávajícího. Pokud by k obchodu nedošlo, peníze se bezpečně vrátí na účet kupujícího.

Podání všech podepsaných podkladů na příslušný katastrální úřad zajistí naše kancelář.

 

10. Předání nemovitosti

Při předání nemovitosti novému majiteli je důležité sepsat předávací protokol, kde se uvedou stavy elektřiny a plynu, teplé a studené vody, dále se tam uvádí vybavení bytu, které je součástí předání.

11. Poprodejní servis

Po předání nemovitosti Vám makléř připraví na základě stavů z předávacího protokolu převodní formuláře pro převody energií a zařídí celý přepis u poskytovatelů.

Dále je potřeba předložit Finančnímu úřadu Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti, a to do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl proveden vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí. I to za Vás Váš makléř vyřídí a zajistí zaplacení příslušné částky daně z účtu úschovy na účet finančního úřadu.

1. První schůzka s makléřem – zjištění požadavků klienta

Před samotnou schůzkou s realitním makléřem je velice důležité si ujasnit, o jakou nemovitost máte zájem a specifikovat si konkrétní požadavky. Pokud chce pro Vás makléř najít ideální nemovitost, potřebuje vědět typ nemovitosti, o který máte zájem, dispozici, velikost a technický stav nemovitosti, preferovanou lokalitu a také Vaše finanční možnosti.

2. Vyhledání nemovitosti dle požadavků

Po první schůzce s Vámi makléř zadá tyto požadavky do našeho interního systému mezi poptávky a může tak automaticky spárovat poptávku s nabídkou kdekoliv v republice, a to díky propojení makléřů a kanceláří v síti Century 21. Dále makléř hledá nemovitost dle požadavků i na realitních serverech. Tím, že vyhledáváním pověříte svého makléře, ušetříte hodně času, který můžete strávit s rodinou a přáteli odpočinkem a zábavou. Makléř za Vás vyselektuje nemovitosti, které by se Vám mohli líbit a splňují Vámi zadaná kritéria. Tyto nemovitosti Vám makléř odešle emailem ke zhlédnutí a u Vámi vybraných zjistí podrobnosti, případně domluví prohlídku.

3Prohlídky nemovitostí

Makléř s Vámi absolvuje prohlídky na nemovitostech, které spolu vyberete. Je dobré se na makléře obrátit i v případě, že si nemovitost najdete sami.

4Jednání v zájmu klienta

Určitě si říkáte, proč do tohoto procesu zatahovat makléře, zvládnu to i sám. Makléř je v tomto případě nestrannou osobou, která se na nemovitost bude koukat nezávislým okem a dokáže tak bez emocí vyhodnotit plusy a mínusy nemovitosti, stav nemovitosti a i to, zda cena odpovídá stavu a lokalitě. Jak je zřejmé, prodávající se snaží prodat svojí nemovitost za co nejvyšší cenu, která ale nemusí vždy odpovídat realitě. Toto vše makléř posuzuje a následně Vám předloží svou analýzu, kterou můžete využít jako podklad pro Vaše rozhodování. Poslední slovo máte samozřejmě vždy VY. Pokud se rozhodnete nemovitost koupit, makléř zahájí s protistranou jednání a pomůže Vám celý proces koupě Vašeho vysněného bydlení dotáhnout do konce.

5. Uzavření Rezervační smlouvy

V případě, že se za daných podmínek rozhodnete o koupi dané nemovitosti, dochází zpravidla k podpisu Rezervační dohody. Z této dohody pro Vás vyplývá povinnost složit rezervační depozitum. Tato smlouva poskytuje všem účastníkům dostatek času a prostoru k přípravě Kupní smlouvy, případně k vyřízení financování, které Vám samozřejmě rádi zprostředkujeme. Je pro nás samozřejmostí, že pro Vás tuto smlouvu, ale i další dokumenty jako například Listy vlastnictví, nabývací titul prodávajícího, dokumenty omezující vlastnické právo apod., zkontrolujeme.

6. Uzavření Kupní smlouvy

Pokud smluvní dokumentaci pro převod vlastnického práva zajišťuje strana prodávající, makléř ve spolupráci s naším právním zástupcem zajistí kontrolu připravovaných podkladů. Pokud se o celý proces budete starat vy, jako strana kupující, samozřejmostí je příprava dokumentace naší advokátní kanceláří. Společně s kupní smlouvou je potřeba podepsat také Návrhy na vklad pro Katastrální úřad a Smlouvu o úschově finančních prostředků, ta může být bankovní, advokátní nebo notářská. Než proběhne převedení nemovitosti na nového vlastníka, peníze budou bezpečně uložené v bance, u notáře nebo advokáta. V případě, že se prodej uskuteční, peníze se přesunou na účet prodávajícího. Pokud by k obchodu nedošlo, peníze se bezpečně vrátí na Váš účet.

Podání všech podepsaných podkladů na příslušný katastrální úřad, pokud to nezajišťuje strana prodávajícího, zajistí naše kancelář.

7. Předání nemovitosti

Při předání nemovitosti Vám jakožto novému majiteli je důležité sepsat předávací protokol, kde se uvedou stavy elektřiny a plynu, teplé a studené vody, dále se uvede vybavení bytu, které je součástí předání.

8. Poprodejní servis

Pokud tento servis nezajistí prodávající, případně jeho realitní makléř, rádi Vám s tím pomůžeme a vše potřebné zajistíme. Připravíme převodní formuláře pro převod energií a celý přepis zařídíme. Dále je potřeba předložit Finančnímu úřadu Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitosti, a to do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl proveden vklad vlastnického práva do Katastru nemovitostí. I to za Vás Váš makléř vyřídí a zajistí zaplacení příslušné částky daně z účtu úschovy na účet finančního úřadu.

MÁM ZÁJEM O VAŠE SLUŽBY

V naší kanceláři všichni víme, jak důležitá je pro Vás každá realitní transakce. Je jedno, zda se jedná o prodej stávající nemovitosti, nebo zda pro sebe a svojí rodinu hledáte nové, snové, bydlení. Nebo potřebujete pronajmout svojí nemovitost nebo si naopak nový pronájem najít? Naši zkušení makléři jsou připraveni Vám poradit a provést Vás každým krokem. Neváhejte a vyberte si svého makléře.